โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร?

โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร?

โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร?
โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร?

ดวงอาทิตย์ผลิตพลังงานจำนวนมากที่เรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ ประทศไทยถือว่าเป็น ประเทศที่มีศักยภาพพลังงาน แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยดูจาก รูปภาพด้านล่างที่อ้างอิงจาก กรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงานและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งจากในรูปการกระจายของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ตามบริเวณต่างๆ ในแต่ละเดือนของประเทศ ได้รับอิทธิพลสำคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายน และพฤษภาคม

โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 24 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี พบว่าบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วนของ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางส่วนของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี โดยได้รับรังสีดวงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี 19 ถึง 20 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 14.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า 50.2% ของพื้นที่ทั้งหมดได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ในช่วง 18-19 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน สรุปแบบได้ใจคงามนั่นก็คือ บ้านเราประเทศไทย เหมาะที่จะนำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้งานเป็นอย่างยิ่ง และพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็คืออีก 5 พันล้านปี

แผงโซลาร์เซลล์ทำจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ในแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ทำกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากแสงแดด เป็นเทคโนโลยีพลังงานที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้กับดาวเทียมในอวกาศและในสถานที่ห่างไกลบนโลกซึ่งยากที่จะแก้ไขปัญหา
เซลล์แสงอาทิตย์ทำโดยใช้อะตอมของซิลิคอน โดยทั่วไปแล้วอะตอมก็เป็นส่วนประกอบสำคัญเช่นเดียวกับอิฐเลโก้ แต่มีขนาดเล็กมากคุณต้องมีเครื่องจักรพิเศษเพื่อดูพวกมัน
เนื่องจากอะตอมของซิลิคอนมีขนาดเล็กมากคุณจึงต้องมีหลายล้านล้านและหลายล้านสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์คุณต้องใช้ชั้นเวเฟอร์ของซิลิกอนซึ่งมีขนาดเท่ากับจานอาหารเย็น แต่บางกว่ามาก – มีความหนาเพียงประมาณสามเท่าของเส้นผมของคุณ
ชั้นซิลิกอนนี้ถูกเปลี่ยนด้วยวิธีพิเศษโดยใช้อุณหภูมิร้อนสูงถึง 1,000 ℃ จากนั้นวางแผ่นโลหะที่ด้านหลังของชั้นและวางตาข่ายโลหะที่มีรูเหมือนตาข่ายที่ด้านหน้า เป็นตาข่ายด้านข้างของเลเยอร์ที่จะเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์
เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ 60 เซลล์ถูกสร้างขึ้นพวกมันจะถูกยึดเข้าด้วยกันหลังชั้นกระจกเพื่อสร้างแผงโซลาร์
หากบ้านของคุณมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีแผงโซลาร์เซลล์ 10 ถึง 50 แผงติดอยู่ที่หลังคาของคุณ แผงโซลาร์เซลล์นับล้านถูกใช้เพื่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในชนบท
อะตอมของซิลิกอนแต่ละอะตอมประกอบด้วยสิ่งเล็ก ๆ และน้ำหนักเบามากเรียกว่าอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนเหล่านี้แต่ละตัวมีประจุไฟฟ้าขนาดเล็ก
อะตอมของซิลิกอนเล็ก ๆ แต่ละอะตอมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งประกอบด้วยโปรตอนขนาดเล็ก 14 ตัวและนิวตรอนขนาดเล็ก 14 ตัว และอิเล็กตรอนเล็กจิ๋ว 14 ตัวไปรอบนิวเคลียส มันดูไม่เหมือนแผนภาพนี้จริงๆ แต่คุณได้แนวคิด

เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์มันสามารถโดนอิเล็กตรอนตัวใดตัวหนึ่งในอะตอมของซิลิกอนและทำให้มันเป็นอิสระ
อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ได้ แต่ด้วยวิธีพิเศษที่ทำให้เซลล์ถูกสร้างขึ้นพวกมันจึงไปได้เพียงทางเดียวขึ้นไปทางด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ พวกเขาไปทางอื่นไม่ได้
ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงบนเซลล์แสงอาทิตย์มันจะทำให้อิเล็กตรอนจำนวนมากไหลขึ้นไปข้างบน แต่ไม่ไหลลงและจะสร้างกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในบ้านของเราเช่นหลอดไฟโทรทัศน์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ถ้าแสงแดดจ้าก็จะมีอิเล็กตรอนจำนวนมากโดนและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากจึงไหลได้ ถ้ามีเมฆมากก็จะมีอิเล็กตรอนน้อยลงและกระแสไฟฟ้าจะถูกตัดสามในสี่หรือมากกว่านั้น
ในเวลากลางคืนแผงโซลาร์เซลล์ไม่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและเราจำเป็นต้องพึ่งพาแบตเตอรี่หรือแหล่งไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้ไฟติด