MEA เตือน ติดตั้ง Solar Cell ต้องเชื่อมต่อระบบได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้า

MEA เตือน ติดตั้ง Solar Cell ต้องเชื่อมต่อระบบได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้า

MEA เตือน ติดตั้ง Solar Cell ต้องเชื่อมต่อระบบได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้า
MEA เตือน ติดตั้ง Solar Cell ต้องเชื่อมต่อระบบได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้า

วันนี้ (13 ม.ค. 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความห่วงใยและเน้นย้ำผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ที่ต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA ในเขตพื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA ถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฎิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่พักอาศัย ที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง เข้าร่วมโครงการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถสมัครยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/846

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง