ผลงานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ออนกริด สำหรับอ๊อฟฟิศ ในกรุงเทพฯ สำหรับสถานที่นี้ ชุดโซล่ารูฟท็อป ออนกริด ขนาด 10 KW สำหรับไฟ 2 เฟส ทางเราได้ใช้แผ่นโซล่าเซล์ ยี่ฮ้อ Sunpal ขนาดแผ่น 370 watt จานวน 20 แผ่น และอินเวอร์เตอร์ยี่ฮ้อ Growatt สำหรับการติดตั้งชุดนี้เราจะใช้พื้นที่ในการวางแผ่นโซล่าเซลล์โดยรวมประมาณ 52 ตรม.

ผลงานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ออนกริด สำหรับโรงงานและหอพัก ในกรุงเทพฯ สำหรับสถานที่นี้ ชุดโซล่ารูฟท็อป ออนกริด ขนาด 90 KW สำหรับไฟ 3 เฟส ทางเราได้ใช้แผ่นโซล่าเซล์ ยี่ฮ้อ Sunpal ขนาดแผ่น 370 watt จานวน 180 แผ่น และอินเวอร์เตอร์ยี่ฮ้อ Growatt สำหรับการติดตั้งชุดนี้เราจะใช้พื้นที่ในการวางแผ่นโซล่าเซลล์โดยรวมประมาณ 468 ตรม.

ผลงานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ออนกริด สำหรับอ๊อฟฟิต ในกรุงเทพฯ สำหรับสถานที่นี้ ชุดโซล่ารูฟท็อป ออนกริด ขนาด 400 KW สำหรับไฟ 2 เฟส ทางเราได้ใช้แผ่นโซล่าเซล์ ยี่ฮ้อ Sunpal ขนาดแผ่น 370 watt จานวน 800 แผ่น และอินเวอร์เตอร์ยี่ฮ้อ Growatt สำหรับการติดตั้งชุดนี้เราจะใช้พื้นที่ในการวางแผ่นโซล่าเซลล์โดยรวมประมาณ 2080 ตรม.

หลังจากการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ขนาด 400 KW ไป ช่วยประหยัดค่าไฟที่นี่ได้มากกว่า 300,500 บาทต่อเดือน และหลังจากที่คำนวนแล้ว สามารถคืนทุนโดยใช้ระยะเวลาแค่เพียง 3 ปี เท่านั้น ถือว่าคุ้มมากๆ